Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

– Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
– Điện thoại: 08 351 80.888
8:00 – 22:00 cả thứ 7 và CN, ngày lễ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
– Điện thoại: 08 351 80.888

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

8:00 – 22:00 cả thứ 7 và CN, ngày lễ